Services

1. Konsept Tasarımı ve Projelendirme

 

a ) Planlama ve Tasarım

 

Her proje, genelde bir aydınlatma danışmanlık firmasında olmak zorunda olduğu üzere, bir ana tasarımcı, bir asistan tasarımcı ve (ihtiyaç varsa) konuyla ilgili farklı disiplinlerden profesyonellerden (örneğin ; renk bilimci, tarihi eserler uzmanı,..vs) oluşan bir ekiple masaya yatırılır. Her proje nihai olarak Seven Lights baş tasarımcısı ve kurucusu Mustafa Seven tarafından değerlendirilir.

Mimari projenin aynı dildeki destekleyicisi olan aydınlatma konseptini tasarlayıp geliştirirken en önemli unsurlar , aydınlatmanın fonksiyonu ve yaratılmak istenen atmosferi belirleyiciliği,kolay kullanım ve bakım şartlarının sağlanması ve tüm bunlarının en az enerji ihtiyacıyla sağlanmasıdır.


b ) Özel Armatür Tasarımı

 

Bazı projelerde mimari ya da fonksiyonel şartlar özel armatür tasarımını gerekli kılabilir. Standart ürünlerin ihtiyacı karşılamadığı ya da genel aydınlatma tasarımının konseptine uyum sağlamadığı durumlarda ( bunlar teknik ya da estetik sebepler olabilir) profesyonel aydınlatma tasarımcısı,bütünün tüm unsurlarını bildiğinden / tasarladığından uygun çözümü sunmakla yükümlüdür.

 

c ) Koordinasyon

 

Müşteri,mimar,iç mimar,mühendisler,üstlenici ve üretici arasındaki iletişim ve koordinasyon, söz konusu aydınlatma tasarımının, ürünlerinin ve numunelerinin detaylandırılması,biçimlendirilmesi,onayı ve kontrolü olduğunda son derece kilit bir görevdir.

 

d ) Şartname

 

Bir proje için ürün spesifiye edilirken başlıca kriterler yapılabilirlik ve uygunluktur. Şartname içeriği ,müşteri ya da yüklenicinin en net kararı verebilmesini sağlamak amacıyla, detaylı ürün tanımı,üretici alternatifleri,referans ve kod numaraları,lamba tipive gücü,montaj detayları,kalite standartları ve üretici ya da sağlayıcının erişim bilgilerini kapsayacak detayda hazırlanır.


e ) Yük Hesabı

 

Aydınlatma armatürlerinin ihtiyaç duyacağı elektrik yükü/gücü toplamı önceden elektrik ve mekanik mühendisleri için bir rapor olarak hazırlanır.Böylece elektrik mühendisleri gereken kablo kesitini ve minimum kablo boyunu hesaplayabilirken mekanik mühendisleri de aydınlatmadan kaynaklanan güç oranında ilave havalandırma gücünü ve dağılımını hesaplayabilirler.


f ) Aydınlatma Otomasyonu

 

Aydınlatma otomasyonuyla ışık alanınsa yapabileceklerimiz hayal gücümüzle sınırlı olmakla beraber en optimum çözüm,müşterinin ihtiyaçlarına en cevap veren çözümdür.Bununla beraber yeni teknolojileri ve bu teknolojilerle yaratabileceğimiz alternatifler konusunda müşterimizi bilgilendirmek de görevlerimiz arasındadır. Otomasyon dosyası istendiği takdirde detaylı bir şekilde oluşturularak şartname dosyasına eklenir.

 

 

g ) Bütçelendirme

 

Bütçelendirme servisini iki ana başlık altında toplamak mümkün :


Bilgilendirme bütçesi :
Hazırlanan dosyaya,aydınlatma armatürü üreticisi ya da sağlayıcılardan temin edilen yaklaşık bütçe bilgisi de eklenerek, yüklenici ya da mal sahibinin tüm projenin bütçesi içinde aydınlatma kaleminin oranını görmesi sağlanır.Böylece toplam proje bütçesindeki ayarlamaların yapılması ve bütçenin kontrol altına alınmasına olanak tanınır.

 

Alternatif bütçe :
Müşterilerimize, sektörel birikimimizi kullanarak ,kendilerine önerilen aydınlatma armatürlerinin bütçe ya da temin süresi olarak uygun olmaması durumunda,(mümkünse) aynı teknik verileri sağlayan yerli ya da yabancı üretim aydınlatma armatürlerinin bilgisi verilir,satışı yapılmaz.


2. Danışmanlık

 

Teknik aydınlatma bilincinin gelişmesine paralel olarak iç mekan aydınlatmaları,dış mekan aydınlatmaları ( bina dış cepheleri ve peyzaj ) ve yeni aydınlatma teknolojileri konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Bunun yanı sıra yüklenici firmalara ,yurt dışında hazırlanmış ve dünyadan çeşitli üreticilerin markalarını içeren şartnameler için teknik koşulları sağlayan alternatif ürünler hakkında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
3. Eğitim

 

Aydınlatma konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı olan profesyonellere (talepleri halinde) ücretsiz olarak eğitim vermenin yanı sıra düzenlenen seminer ve workshoplar aracılığıyla da öğrenci,akademisyen ya da sadece ışığı daha yakından tanımak isteyenlere bilgilerimiz aktarmanın sektörel görevimiz olduğunu düşünüyoruz.