Proje Detayları

Ankara Hiltonsa - 2009 / Ankara

Mal Sahibi Sabancı A.Ş
Mimar Serdar Çelik

MCLEAN&VIRGINIA 03 Eylül 2010: Hilton Worldwide’ýn ana markasý Hilton Hotels & Resorts (önceki adýyla Hilton Hotels) geçtiðimiz

günlerde yeni bir marka ismi ve logosunun tanýtýmýný gerçekleþtirdi. Yenilenen ismi ve logosu, dünyanýn dört bir köþesindeki önde

gelen tatil mekanlarýnda 70’ten fazla Resort’ta 32.600 misafir odasýyla hizmet veren markanýn küresel portföyünü yansýtýyor.

 

Pina Colada’nýn doðum yeri olan Caribe Hilton, World Travel Award ödüllerinde Güney Kore’nin önde gelen tatil ve golf tesisi

seçilen Hilton Namhae Golf & Spa Resort, 2010 TripAdvisor Traveler's Choice Award ödüllerinde romantizm dalýnda küresel çapta

birinci olan Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, ve kýsa süre önce Parents dergisi tarafýndan ABD ve Karayiplerin ailelere

uygun en iyi plaj tesislerinden biri seçilen Hilton Hawaiian Village Beach Resort, markanýn bol ödüllü ve efsaneleþmiþ

tesisleri arasýnda sayýlýyor.

 

Hilton Hotels & Resorts hakkýnda

Hilton Hotels & Resorts, otelcilik sektörünün tarz sahibi ve hep ileriyi düþünen küresel lideridir ve diðer tam servis otel markalarýndan

daha fazla ülkede konuklarýný aðýrlamaktadýr. Hilton markasý halihazýrda 76 ülkede 530’dan fazla otel ve tesisi kapsýyor ve 2011 yýlýnýn

sonu itibariyle gezginlere 80 ülkede hizmet vermeyi hedefliyor. Saðladýðý yenilikçi ürünler, hizmetler ve konforlar sayesinde, Hilton Hotels

& Resorts gerek iþ gerek dinlence amaçlý gezginlerin 24 saat boyunca kendini en iyi þekilde gerçekleþtirmesini saðlýyor.